İdari personelin performans değerlemesi, iş disiplini sağlamayı, kamu kaynaklarının etkin şekilde kullanılmasını, çalışanların motivasyonunu artırmayı, performanslarını iyileştirmeyi, personelin eksikliklerinin tespit edilerek tamamlanmasını, taltif ve ödüllendirmelerde adaleti sağlamayı amaçlamaktadır.Afyon Kocatepe Üniversitesi idari personelinin performanslarının değerlendirilmesi “performans değerlendirme formu” aracılığıyla ve aşağıda belirtilen kişilerce değerlendirilecektir.

 • Birinci derece üstü (amiri),
 • İkinci derece üstü (amiri)
 • Kendisi

Her bir çalışanın performansının gerçekçi ve objektif değerlendirilmesi, ilgili kişinin performans durumunun ortaya konmasına ve değerlendirme sonuçlarının kullanabileceği çıktılara veri sağlayacağından, değerlendirmelerin gerçeği yansıtacak şekilde yapılması önemlidir.

İlgili kişinin performansını değerlendirirken aşağıdaki hususlar özellikle dikkate alınmalıdır.

 1. Performans değerlendirilirken, performans değerlendirilecek kişinin gerçekleştirdiği faaliyetlere/davranışlara ilişkin sunulan her bir ifade dikkatlice okunmalıdır.
 2. Bir kişi için bir kriterde yapılan değerlendirme, o kişinin diğer kriterlerle ilgili değerlendirmelerini etkilememelidir.
 3. Değerlendirmelerin 0-100 arasında bir puan verilerek yapılması esastır. Puanlamalar aşağıdaki değerlendirmeleri yansıtacak şekilde yapılmalıdır:
 • 0-39 puan: Uyarılması durumunda bile işi ancak asgari olarak yapabilmektedir.
 • 40-59 puan: İşini ortalamanın altında yapabilmektedir.
 • 60-74 puan: İşini ortalama olarak yerine getirmektedir.
 • 75-89 puan: İşine kendi iyileştirmelerini de katarak istenilen düzeyde yapmaktadır.
 • 90-100 puan: İşlerini örnek derecede iyi bir şekilde yerine getirmektedir.
 1. Tüm ifadeler değerlendirilecek hiçbir ifade boş bırakılmayacaktır.
 2. Değerlendirilecek her çalışan için yalnızca tek bir sefer giriş yapılabilecektir. Bu nedenle dikkatli davranılması gerekmektedir.
 3. Hangi idari personelin kimi değerlendireceği ilgili sisteme tanımlandığından, performans değerlediğime için açılan ekranda performans değerlendirilme kriterleri, sadece performansı değerlendirilecek kişiler için aktif olacaktır.

ELDE EDİLECEK PUANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Birinci kademe yöneticiler, elde edilen sonuçları çalışanlarla birlikte ele alarak değerlendireceklerdir.

Puanlamanın sonunda elde edilen sonuçlara göre yöneticilerce alınacak önlemler aşağıda belirtilmiştir:

 • 0-39 puan: Uyarılması durumunda bile işi ancak asgari olarak yapabilmektedir.
  • Bu durumdaki personel hizmet içi eğitim programları ile desteklenmelidir ve kontrol altında tutulmalıdır.
 • 40-59: İşini ortalamanın altında yapabilmektedir.
  • Bu durumdaki personel hizmet içi eğitim programları ile desteklenmeli ve iş yapış biçiminin geliştirilmesi için tedbirler alınmalıdır.
 • 60-74: İşini ortalama olarak yerine getirmektedir.
  • Bu durumdaki personel için performansını artırmak için gerekli olanakların sağlanmasına çaba gösterilmelidir.
 • 75-89: İşine kendi iyileştirmelerini de katarak istenilen düzeyde yapmaktadır.
  • Bu durumdaki personel takdir edilerek olanaklarının artırılmasına çaba gösterilmelidir.
 • 90-100: İşlerini örnek derecede iyi bir şekilde yerine getirmektedir.
  • Mümkün olduğunca ödüllendirilmeli ve işlere ilişkin yeni fikirlerinden yararlanılmalı, diğer çalışma arkadaşlarına örnek gösterilmeli ve diğer çalışma arkadaşlarının geliştirilmesi için hizmet içi eğitim faaliyetlerinde eğitici olarak görev alması sağlanmalıdır.
15 Aralık 2021, Çarşamba 207 kez görüntülendi