YAZILIM

  • Bilgi sistemleri ve üniversite kapsamında yeni bileşenlerinin tespit edilen ihtiyaçlar ve Yönetim tarafından kendisine verilen yazılım projelerinin,düzeltmelerinin,güncellemelerinin analizi, veritabanı tasarımı ve kodlamasını yapmak.
  • Program için gerekli veritabanı analizini ve tasarımını standartlara uygun hale getirmek.
  • Programı kullanacak kişilere gerekli eğitimi vermek.
  • Kurumun ihtiyacı olan yazılımları geliştirmek, kurum bünyesinde kullanılmasını sağlamak.
  • Verilen yazılım projelerinin analizini yapmak, iş akışını çıkarmak, gerekli verileri toplamak, raporunu hazırlamak sunmak.
  • Daha yeni teknojiler kullanan, daha hızlı, daha güvenlikli yazılımlar için teknolojiyi takip etmek, araştırmalar yapmak ve bu doğrultuda yazılımları güncellemek.

HIZLI ERİŞİM

ÖĞRENCİ HIZLI ERİŞİM