MİSYON

Üniversitemizin ihtiyaç duyacağı bilgi işlem alt yapısının oluşturulması ve işletilmesi, eğitim/öğretim ve araştırma/geliştirme alanında destek sağlanması, diğer bilgi işlem hizmetlerinin teknolojik tüm olanakların kullanılarak eksiksiz olarak yerine getirilmesi ve bu hizmetlerin geliştirilmesi.

 

VİZYON

Günümüzün gereksinimleri ve geleceğe dair doğru öngörüler doğrultusunda;  eğitim/öğretim, araştırma/geliştirme ve idari faaliyetleri destekleyici/geliştirici hizmetler ve yazılımların üretilmesi, bunların güncel tutulması ve Üniversitemiz bilgi işlem alt yapısının önde gelen kurumlar seviyesine taşınması.

 

HEDEFLER

  1. Kablosuz Erişim Alt yapısının güçlendirilerek kapsama oranının %10 artırılması ve WiFi-6 teknolojisini destekler hale getirilmesi (H.4.4.*).
  2. AKÜKart Sistemi bünyesinde çalışan Kartlı Geçiş Sisteminin, Güncel Teknolojilere uygun ve güvenilir hale getirilmesi (H.4.4.*).
  3. Üniversitemiz Bilişim Hizmetlerinin (Ana Web Sayfası ve Birim Sayfaları, e-Posta, Ebys, vb.) kesintisiz ve güvenli olarak çalıştırılabilmesi için Felaket Kurtarma Merkezinin kurulması ve tam kapasite ile kullanılabilir hale getirilmesi (H.4.4.*)
  4. Uluslararası başvurularda (Erasmus+, e-Kütüphaneler vb.) istenen kurumsal posta hizmetlerinin Öğrencilerimiz tarafından da kullanılabilmesi için gerekli alt yapının kapasitesinin %25 artırılması, güvenli ve sağlıklı çalışır hale getirilmesi (H.1.4.*)
  5. BYS sistemindeki modüllerin tamamlanması (H.4.1.*)
  6. Arşiv çalışmalarının %100 tamamlanması (H.4.4.*)

Hedeflere Yönelik Riskler